Home

Coöperatie Topigs - Aanmelden Jaarbijeenkomst 2019

Hoe overleeft de varkenshouderij nu we geen kostprijsleider meer zijn? De Nederlandse sector lijkt stil te staan als het gaat om structuurontwikkeling. Beter geïntegreerde productiesystemen in het buitenland kunnen makkelijker inspelen op kansen en daardoor meerwaarde creëren. Een betere samenwerking tussen de schakels die er in Nederland zijn, maakt het ook voor ons mogelijk om die meerwaarde te creëren. Hierdoor ontstijgen we de niet te winnen kostprijsrace.

Drie vooraanstaande gastsprekers geven hun visie op samenwerken, (meer-)waarde creëren en hoe die extra waarde eerlijk te verdelen.
Wissel van gedachten met de aanwezigen en leer hoe beter samenwerken de basis kan zijn voor een solide toekomst.

Wanneer: Maandagavond 27 mei 2019
Ontvangst: 19:15 uur
Waar: Burger's Zoo, Anton van Hoofplein 1, Arnhem