Pigbase: jádro našeho šlechtitelského programu

Je považována za největší databázi chovných prasat svého druhu na světě. Pigbase je jedinečná a je jádrem šlechtitelského programu Topigs Norsvin. Pigbase ukládá informace o 45 milionech prasat.

Pigbase obsahuje nejen fenotypová data shromážděná na nukleových farmách. Obsahuje také mnoho údajů z komerčních farem, které pracují s InGene, šlechtitelským programem pro uzavřené chovy, nebo jsou zapojeny do programu CCPS (Kombinovaná selekce kříženců a čistokrevných jedinců). To z ní činí jedinečnou databázi svého druhu. Kromě toho jsou v Pigbase uložena a používána data z CT skenování prováděného na stanicích Delta, z inseminačních stanic, jatek a data z výzkumných projektů.

Program genotypizace Topigs Norsvin se v posledních letech rychle rozšířil. S rozvojem genomické selekce a dalších DNA technologií je k dispozici více údajů, které lze použít při výpočtu plemenných hodnot, tvorbě selekčních listin a dalších. 

Obrovské množství dat a řádně fungující databáze nejsou jediné věci potřebné pro dokonalý šlechtitelský program. Pro dosažení genetického pokroku je důležitá kvalita dat. Kontrola kvality je organizována kombinací dobře proškolených a dobře informovaných lidí pracujících uvnitř nukleových farem a jasných protokolů, které jsou podporovány databází Pigbase. Pigbase obsahuje automatickou kontrolu kvality dat pomocí počítačových algoritmů a upozorňuje IT odborníky, kteří mohou podniknout odpovídající kroky v případě chyb nebo problémů.

Fakta o Pigbase:
  • Data o 45 milionech prasat  
  • Přidává se kolem 2,5 milionu prasat ročně 
  • Téměř 1 000 šlechtitelských farem ve 40 zemích 
  • Více než 37 milionů obrázků z CT skenování
  • DNA více než 1,2 milionů prasat
  • Genotypizováno více než 400 000 prasat
  • Uloženo více než 20 miliard SNP
  • Uložiště o velikosti 100 TB
  • Vypočítává se 2,6 miliard plemenných hodnot/den = 30 000 výpočtů/sekundu